GDPR Regulations

Temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679, Kinološki športski klub Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 2, Karlovac, OIB: 68780935220 (u daljnjem tekstu Klub) donosi:

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka izložbe

„4 Rivers Winner – 2x CACIB Karlovac“

Definicije
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka u ovom Pravilniku pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

“Osobni podaci” su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvditi, izravno ili neizravno.

“Obrada” osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. U smislu ovog Pravilnika, obrada osobnih podataka uključuje aktivnosti koje provodi Klub i aktivnosti koje provodi Hrvatski kinološki savez, čiji je Klub član.

“Ispitanik” je pojedinac, fizička osoba čiji podaci se obrađuju, a u smislu ovog Pravilnika to su vlasnici i uzgajivači pasa koji se natječu na izložbi „4 Rivers Winner – 2 x CACIB Karlovac“

“Voditelj obrade” u smislu ovog Pravilnika je Klub koji određuje svrhu i način obrade osobnih podataka ispitanika.

“Izvršitelj obrade” je svaka fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, Agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime i prema uputama Kluba.

“Primatelj” je svaka fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.

“Privola ispitanika” znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Svrha prikupljanja osobnih podataka
Klub prikuplja osobne podatke vlasnika pasa koji sudjeluju na međunarodnoj izložbi pasa „4 Rivers Winner – 2x CACIB Karlovac“ u svrhu organizacije izložbe, prema Pravilniku o izložbama Hrvatskog kinološkog saveza, čiji je Klub punopravni član.

Način prikupljanja osobnih podataka
Klub prikuplja osobne podatke ispitanika na način da vlasnik pasa svoje osobne podatke navede prilikom predaje prijavnice za izložbu i to u pisanoj formi.

Obrada osobnih podataka
Prikupljaju se i obrađuju sljedeći osobne podaci ispitanika: ime i prezime, adresa, broj telefona / mobitela i e-mail adresa.

Obrada osobnih podataka obuhvaća radnje poput prikupljanja, bilježenja, čuvanja, uvida, otkrivanja, prenošenja ili uništavanja osobnih podataka. Klub će osobne podatke obrađivati pošteno i zakonito.

Ime i prezime ispitanika bit će proslijeđeni davatelju usluge tiska kataloga izložbe te će, objavom kataloga, biti dostupni svim sudionicima izložbe (izlagači, voditelji ringa, zapisničari, organizacijsko osoblje itd.), kao i Hrvatskom kinološkom savezu, čiji je Klub punopravni član. Navedni podaci bit će pohranjeni u digitalnom i papirnatom obliku.

Adresa, broj telefona/mobitela i e-mail adresa ispitanika bit će pohranjeni u digitalnom obliku te dostupni samo članovima Izvršnog odbora Kluba, u sljedeće svrhe:

kontaktiranje vlasnika prije i tijekom izložbe, radi eventualnih pitanja ili dodatnih informacija
u promotivne svrhe za slanje obavijesti i novosti o izložbi „4 Rivers Winner – 2x CACIB Karlovac“.
Osobne podatke vlasnika i uzgajivača pasa koji se natječu na izložbi Klub će čuvati godinu dana nakon izložbe u digitalnom obliku.

Prava ispitanika i zaštita prava
Klub će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dostaviti očitovanje na zajamčena prava:

Pravo na pristup – Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, ispitanik ima pravo pristupa tim osobnim podacima, kao i informacijama o svojim pravima.

Pravo na ispravak i brisanje – Ispitanik ima pravo od voditelja obrade tražiti ispravak i dopunu netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka.

Ispitanik ima pravo ishoditi od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose. Voditelj obrade izbrisat će osobne podatke ispitanika bez nepotrebnog odgađanja ukoliko:

osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
ispitanik povuče privolu za obradu podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu,
ispitanik uloži prigovor na obradu;
su osobni podaci nezakonito obrađeni;
je to potrebno radi postupanja sukladno zakonskim propisima Europske Unije ili države članice.

Pravo na ograničenje obrade – Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.
Pravo na prijenos – Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade te ima pravo neometano prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka između voditelja obrade ukoliko je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor – Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka. Ispitanik također ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu u vezi obrade svojih osobnih podataka. Ako ispitanik uloži prigovor, Klub ne smije više obrađivati osobne podatke ispitanika, osim ako ne dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji iziskuju zaštitu obrade jer nadilaze interese ispitanika, prava i slobode ili ako obrada služi u svrhu dokazivanja, izvršenja ili obrane pravnih zahtjeva.

Sve zahtjeve za ostvarivanjem svojih prava ispitanici mogu ostvariti slanjem e-maila na adresu cacibkarlovac@gmail.com ili putem pošte na adresu Kluba: Put Davorina Trstenjaka 2, Karlovac.

Prikupljanje i obrada kolačića prilikom posjete internet stranici 4riverswinner.com
Prilikom posjete i korištenja internet stranice 4riverswinner.com isključivo u informativne svrhe, tj. ako se ispitanik ne registrira ili na neki drugi način pruži podatke, Klub prikuplja samo osobne podatke koje preglednik ispitanika prenosi na našeg poslužitelja, što je tehnički neophodno kako bi stranici mogla biti prikazana uz jamstvo stabilnosti i sigurnosti.

Sukladno navedenom, prenosimo sakupljene podatke vanjskim pružateljima usluga (npr. hosting, sustav za upravljanje sadržajem) u skladu s traženim ciljevima (za prikazivanje internet stranice i postavljanje sadržaja).

Pored navedenih podataka, na računalu ispitanika koriste se kolačići ili druge tehnologije poput piksela (u daljnjem tekstu “Kolačići”) prilikom posjeti i korištenju naše internet stranice. Kolačići su male tekstualne datoteke koje preglednik pohranjuje na uređaju ispitanika kako bi sačuvao određene podatke ili slikovne podatke, poput piksela. Sljedeći put kada ispitanik posjeti našu internet stranicu na istom uređaju, informacije spremljene u kolačićima kasnije će se prenijeti ili na našu internet stranicu (“Kolačići prve strane”) ili na drugu internet stranicu kojoj kolačić pripada (“Kolačići treće strane”).

Kroz spremljene i vraćene podatke, odgovarajuća internet stranica prepoznaje da ste joj je ispitanik već pristupio i posjetio je putem preglednika kojeg upotrebljava na tom uređaju. Klub koristi ove informacije kako bismo mogli dizajnirati i prikazati internet stranicu na optimalan način. U tom smislu samo je kolačić prepoznat na uređaju ispitanika. Osim toga, osobni podaci ispitanika bit će spremljeni samo uz izričitu suglasnost ispitanika.

Ova internet stranica koristi sljedeće vrste kolačića, čiji su opseg i funkcionalnost objašnjeni u nastavku:

Strogo neophodni kolačići (tip A)

Kolačići za funkcionalnost i izvedbu (tip B)

Kolačići na temelju suglasnosti (npr. marketing) (vrsta C)

Dodatne informacije o postavljenim vrstama kolačića koje se koriste u opisu ugrađenih alata na našim internet stranicama nalaze se u ovim pravilima o privatnosti.

6.1.Strogo neophodni kolačići (tip A)

Strogo neophodni kolačići jamče funkcije bez kojih ispitanik ne može koristiti naše internet stranice sukladno namjeni. Ove kolačiće isključivo mi koristimo i stoga pripadaju kolačićima prve strane. To znači da će svi podaci pohranjeni u kolačićima biti vraćeni na našu internet stranicu.

Strogo neophodni kolačići služe, na primjer, kako bi bili sigurni da je ispitanik kao registrirani korisnik uvijek ostao prijavljen pri pristupu različitim podstranicama naše internet stranice i stoga ne mora ponovno unositi podatke za prijavu svaki put kad pristupa novoj stranici.

Korištenje strogo potrebnih kolačića na našoj internet stranici moguće je bez pristanka ispitanika. Iz tog razloga strogo neophodni kolačići ne mogu se pojedinačno aktivirati ili deaktivirati. Međutim, u svom pregledniku ispitanik može deaktivirati kolačiće u bilo kojem trenutku.

6.2. Kolačići za funkcionalnost i izvedbu (tip B)

Kolačići za funkcionalnost omogućuju našoj internet stranici pohranjivanje već dostavljenih informacija (kao što su registrirano ime ili odabir jezika) te ispitaniku mogu ponuditi poboljšane i personalizirane funkcije na temelju tih informacija. Ovi kolačići prikupljaju i pohranjuju samo anonimne podatke kako ne bi mogli pratiti kretanja ispitanika na drugim internet stranicama.

Kolačići izvedbe prikupljaju informacije o tome kako se naše Internet stranice upotrebljavaju kako bi se poboljšala njihovu atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi kolačići nam pomažu, na primjer, kako bismo utvrdili jesu li i koje podstranice našoj internet stranici posjećivane te za koje su korisnici sadržaja posebno zainteresirani. Posebno bilježimo broj posjeta stranici, broj pristupanih podstranica, vrijeme provedeno na našoj internet stranici, redoslijed posjećenih stranica, koji su Vas pretraženi pojmovi doveli do nas, zemlje, regije i, ako je primjenjivo, grad iz kojeg se pristupa i udio mobilnih uređaja koji pristupaju našim internet stranicama. Također bilježimo kretanja, klikove i listanja pomoću računalnog miša kako bismo razumjeli koja su područja naše internet stranice od posebnog interesa za korisnike. Kao rezultat toga, možemo prilagoditi sadržaj naše internet stranice specifično prema potrebama naših. IP adresa računala ispitanika prenesena iz tehničkih razloga automatski postaje anonimna i ne dopušta da donosimo zaključke o pojedinom korisniku.

6.3. Kolačići na temelju suglasnosti (vrsta C)

Kolačići, koji nisu strogo neophodni (vrsta A) niti za funkcionalnost ili izvedbu (vrsta B), upotrebljavat će se samo uz izričitu suglasnost ispitanika, npr. kolačići za oglašavanje.

Marketing kolačići dolaze od vanjskih tvrtki za oglašavanje (kolačići treće strane) i koriste se za prikupljanje informacija o internet stranicama koje je korisnik posjetio kako bi se stvorilo ciljano oglašavanje za korisnika.

U bilo kojem trenutku možete povući Vaš pristanak na korištenje kolačića koji se temelje na suglasnosti (vrsta C) s učinkom za budućnost tako da prilagodite postavke kolačića.

U Karlovcu, 22. ožujka 2019. godine

Tihana Duspara, Predsjednica KŠK Karlovac