Entry info

CAC Karlovac/CAC Jastrebarsko

Prvi rok

30.07.2024.

Drugi rok

30.08.2024.

Zadnji rok 30.09.2024.

Prvi pas sa online katalogom

30 EUR

35 EUR

40 EUR

Ostali psi

25 EUR

30 EUR

35 EUR

Štenci, najmlađi i veterani

15 EUR

20 EUR

25 EUR

Junior handling, parovi i uzgojne skupine

Plaćanje na kancelariji izložbe

HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE

10 EUR

10 EUR

10 EUR

UPISNINA ZA JEDNU CAC IZLOŽBU ZA ČLANOVE HKS-a

CAC Karlovac/CAC Jastrebarsko

First deadline

30.07.2024.

Second deadline

30.08.2024.

Last deadline 30.09.2024.

First dog

40 EUR

45 EUR

50 EUR

Other dog

35 EUR

40 EUR

45 EUR

Babies, puppies and veterans

25 EUR

30 EUR

35 EUR

Junior handling, braces, breeding group

Payment only at the office show

ENTRY FEE FOR ONLY ONE CAC SHOW

CACIB KARLOVAC

Prvi rok

30.07.2024.

Drugi rok

30.08.2024.

Zadnji rok 30.09.2024.

Prvi pas sa online katalogom

35 EUR

40 EUR

45 EUR

Ostali psi

30 EUR

35 EUR

40 EUR

Štenci, najmlađi i veterani

20 EUR

25 EUR

30 EUR

Junior handling, parovi i uzgojne skupine

Plaćanje na kancelariji izložbe

HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE

10 EUR

10 EUR

10 EUR

UPISNINA ZA JEDNU CACIB IZLOŽBU

CACIB KARLOVAC

First deadline

30.07.2024.

Second deadline

30.08.2024.

Last deadline 30.09.2024.

First dog

45 EUR

50 EUR

55 EUR

Other dog

40 EUR

45 EUR

50 EUR

Babies, puppies and veterans

30 EUR

35 EUR

40 EUR

Junior handling, braces, breeding group

Payment only at the office show

ENTRY FEE FOR ONLY ONE CACIB SHOW

 

SVE ČETIRI IZLOŽBE

Prvi rok

30.07.2024.

Drugi rok

30.08.2024.

Zadnji rok 30.09.2024.

Prvi pas sa online katalogom

110 EUR

130 EUR

150 EUR

Ostali psi

90 EUR

110 EUR

130 EUR

Štenci, najmlađi i veterani

50 EUR

70 EUR

90 EUR

Junior handling, parovi i uzgojne skupine

Plaćanje na kancelariji izložbe

HRVATSKE AUTOHTONE PASMINE

35 EUR

35 EUR

35 EUR

Promjena razreda po danu/psu

10 EUR

10 EUR

10 EUR

POSEBNA UPISNINA ZA SVE ČETIRI IZLOŽBE

ALL FOUR SHOWS

First deadline

30.07.2024.

Second deadline

30.08.2024.

Last deadline 30.09.2024.

First dog

150 EUR

170 EUR

190 EUR

Other dog

130 EUR

150 EUR

170 EUR

Babies, puppies and veterans

90 EUR

110 EUR

130 EUR

Junior handling, braces, breeding group

Payment only at the office show

Class changes per day/per dog

10 EUR

10 EUR

10 EUR

SPECIAL ENTRY FOR ALL FOUR SHOWS

 

Payment

Recipient: KŠK Karlovac
IBAN: HR 8023600001102700556
SWIFT: ZABAHR2X
Titled with: CACIB KARLOVAC – dog or owner name

Paying by credit card will be available soon

 

Navedena tablica s cijenama upisnine za izložbu pasa za Hrvatske izlagaće (€) odnosi se isključivo na izlagače iz Hrvatske (članove Hrvatskog kinološkog saveza). Svi ostali izlagači upisninu za izložbu pasa moraju podmiriti isključivo po tablici gdje su cijene izražene u Eurima.

Izlagači državljani Republike Hrvatske moraju platiti članarinu HKS-a za tekuću godinu. Prijavljeni psi u vlasništvu članova HKS-a moraju biti upisani u Hrvatsku rodovnu knjigu. Za psa u dvojnom vlasništvu sa stranim državljaninom, ukoliko nije nostrificiran u Hrvatskoj rodovnoj knjizi, plaća se upisnina po cijeni za strane izlagače. Psi u suvlasništvu ne tretiraju se kao “ostali psi” jednog od vlasnika.

The table with the registration prices for the dog shows expressed for Croatian exhibitors (EURO) refers exclusively to the exhibitors from Croatia (members of the Croatian Kennel Club). All other exhibitors are kindly asked to pay the entry fee for the shows by the prices expressed in Euro.