CACIB Karlovac 01.10.2023.CACIB Karlovac 30.09.2023.

Tino Pehar

Tino Pehar

Tino was born in 1974. in Mostar. His life has always been filled with love for all animals and especially for dogs. Tino’s parents owned German Shepherds and when he started to walk, it was with “hands-on”. There were always dogs in their house, and until today they bred or owned Posavian Hounds, Labradors, Brittany, Lhasa Apso, Griffons and at present, he’s breeding Dachshunds (Smooth) as well as another different kind of animals like birds, pigeons, turtles, chickens, etc.

Tino has judged in 49 different countries at different international, national, and specialty shows including major ones as well as nearly All Winner shows in Scandinavian and Baltic countries, and also had the honor to do BIS at Copenhagen and Norwegian Winner shows.

The first judge exam was passed with success in 1999 for Croatian hounds and 12 years later Croatian kennel club approved him to judge all breeds on an international level like the youngest Croatian all rounder. 

He helps in the organization of a few dog shows and contributes to several dog magazines.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tino je rođen 1974. godine u Mostaru. Njegov je život uvijek bio ispunjen ljubavlju prema svim životinjama, a posebno prema psima. Tinovi roditelji imali su njemačke ovčare i kada je počeo hodati, bilo je to “četveronoški”. U njihovoj kući uvijek je bilo pasa, a do danas su uzgajali ili posjedovali posavske goniče, labradore, bretonske španijele, lasa apso, bjeloglave psa a trenutno uzgaja jazavčare (glatke) kao i druge različite vrste životinja poput ptica, golubova, kornjača , kokoši itd.

Tino je sudio u 49 različitih zemalja na različitim međunarodnim, nacionalnim i specijalnim izložbama, uključujući one velike, kao i gotovo sve All Winners Shows u skandinavskim i baltičkim zemljama, a također je imao čast raditi BIS u Kopenhagenu i na Norwegian Winner Shows.

Prvi sudački ispit uspješno je položio 1999. godine za hrvatske goniče, a 12 godina kasnije Hrvatski kinološki savez odobrio mu je da sudi sve pasmine na međunarodnoj razini kao najmlađi hrvatski all rounder.

Pomaže u organizaciji nekoliko izložbi pasa i surađuje u nekoliko časopisa za pse.