CACIB Karlovac 01.10.2023.CACIB Karlovac 30.09.2023.

Inga Siil

Inga Siil

Inga Siil has got her first dog, white medium size poodle, Dessy in 1990, after many years begging her parents to buy her a dog.  Since then she has been crazy about dogs, dog shows, training dogs etc.  She started to work as a ringstewart in 1992 and in 2000 she started her studies at show judge course.

She became judge in 2002 and her first breed which she has got a licence for was poodle.
At the moment she is able to judge all breeds in group 4,7 8,9, 10 and half from group 3 and 5.

Her first litter under prefix CEN CLARENCE’S was born 1994,and it was litter of white medium size poodles. She had a long break in breeding as she had mostly males in her home. She continued breeding in 2014, this time with black miniature poodles.

In 2010, she welcomed new breed in her home, Löwchen, and since than she has always had one Löwchen at home.  That breed got very special place in her heart besides poodles.

She has been judging in all three Baltic and four Scandinavian countries, and also in Hungary, Romania, Ireland, Germany, Belgium, Ukraine, Israel, Switzerland, Italy, Greece, France, Chech Republic, Poland, Iceland and many others. She has been houred to judge Poodle specialities in many contries, Medium size Poodles in black, white and brown at World Dog Show in  Budapest 2014 and  Toy Poodles and Springer Spaniels at European Winner show 2016 in Brussels.   

She has been president  of Estonian Poodle club and member of the board of Estonian Kennel Union. Also, she is the president of Estonian Show Judges Committee since 2015. As many other judges she looks for the correct breed-type, harmony , movement and typical breed temperament.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Inga Siil je dobila svog prvog psa, bijelu pudlu srednje veličine, Dessy 1990. godine, nakon što je mnogo godina molila svoje roditelje da joj kupe psa. Od tada je bila luda za psima, izložbama, treningu psa itd. Počela je raditi kao osoblje u ringu 1992. godine, a 2000. godine započela je pripravništvo za suđenje pasa.

Sudila je 2002. godine i njezina prva pasmina za koju je dobila licencu bila je pudla.

Trenutno sudi sve pasmine u skupini 4,7 8,9, 10 i pola iz grupe 3 i 5.

Svoje prvo leglo pod nazivom ‘Cen Clarence’ imala je 1994. godine, a bilo je leglo bijelih pudla srednje veličine. Imala je dugu pauzu u uzgoju jer je uglavnom imala mužjake u svom domu. Nastavila je uzgoj 2014. godine, ovaj put s crnim minijaturnim pudlama.

Godine 2010. postaje vlasnica nove pasmine, mali lavlji pas, i otada uvijek ima jednog u svojem domu. Ta je pasmina dobila vrlo posebno mjesto u njenom srcu osim pudli.

Sudila je u sve tri baltičke i četiri skandinavske zemlje, a također i u Mađarskoj, Rumunjskoj, Irskoj, Njemačkoj, Belgiji, Ukrajini, Izraelu, Švicarskoj, Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Čečeniji, Poljskoj, Islandu i mnogim drugima. Imala je čast suditi specijalne izložbe pudli u mnogim zemljama, pudle srednje veličine u crnoj, bijeloj i smeđoj boji na Svjetskoj izložbi pasa u Budimpešti 2014. godine i toy pudlama te springer španijelima na Europskoj izložbi pasa 2016. u Bruxellesu.

Bila je predsjednica Estonskog kluba pudli i članica Odbora estonskih uzgajivača. Također, ona je predsjednica Odbora sudaca estonske izložbe od 2015. godine. Kao i mnogi drugi suci, ona traži tipičnost pasmine, harmoniju, pokret i tipični temperament pasmine.